waardedaling aardbeving lauwersoog

Aardbevingsschade

Lauwersoog bevindt zich in het aardbevingsgebied van de provincie Groningen en de bewoners hebben recht op vergoeding van schade of een subsidie. De stand hiervan is maart 2024 als volgt.

Aardbevingsschade.
Een aanvraag is mogelijk voor vergoeding van werkelijke schade of voor een vast bedrag van thans € 10.000 via Schadedoormijnbouw.nl

Toekomstige Uitbreiding
Deze vaste aardbevingsschadevergoeding was eerder lager namelijk € 5.000. Eind 2024 wordt dit alsnog verhoogd naar € 10.000 met terugwerkende kracht. Let op de site van Schadedoormijnbouw.nl

Waardevermeerdering aanvraag verlengd naar 1 februari 2025
De subsidie Waardevermeerdering bestaat sinds 2017 en is bedoeld als compensatie voor de (trage) afhandeling van aardbevingsschade als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag Norg. De compensatie bestaat uit een vergoeding gericht op verduurzaming voor Groningers. Inwoners die voor minstens € 1.000 schade vergoed hebben gekregen, kunnen een subsidiebedrag van maximaal € 4.000 aanvragen voor energiebesparende of -verduurzamingsmaatregelen zoals zonnepanelen, (vloer)isolatie of een warmtepomp. Er kan een aanvraag worden ingediend via SNN.nl.

Toekomstige Uitbreiding 2025
Bewoners in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen krijgen voor de noodzakelijke maatregelen tot de standaard voor woningisolatie een subsidiebijdrage van 50%, inclusief de landelijke ISDE-subsidie, tot een maximaal bedrag van € 20.000 (50% van het maximale investeringsbedrag van € 40.000). Woningeigenaren met een inkomen tot 140% van het wettelijk minimumloon krijgen voor de noodzakelijke maatregelen tot de standaard voor woningisolatie 100% vergoed en een tegemoetkoming van €1.000 voor afwerking om juist bij deze groep achterstanden in verduurzaming in te lopen en zo energiearmoede tegen te gaan.

Verduurzaming en verbetering woning. De postcode 9976 is toegevoegd voor deze subsidie van € 10.000. Deze regeling is verder ongewijzigd gebleven, dat betekent dat er voldoende tijd is voor de aanvraag en er voldoende geld beschikbaar is. De subsidie vergoedt de kosten van verbouwing en verbetering van de woning.

Er kan een aanvraag worden ingediend via SNN.nl.

Wilt u hulp bij de aanvraag laat het ons weten, wij helpen u graag.

Disclaimer.
Dorpsbelang Lauwersoog informeert naar beste kunnen over de ontwikkelingen, maar is niet verantwoordelijk voor de resultaten.