waardedaling aardbeving lauwersoog

Aardbevingsschade

Lauwersoog bevindt zich in het aardbevingsgebied Groningen en de bewoners kunnen recht hebben op vergoeding van schade. De stand hiervan is januari 2024 als volgt.

Aardbevingsschade.
Een aanvraag is mogelijk voor vergoeding van werkelijke schade of voor een vast bedrag van thans € 10.000 via Schadedoormijnbouw.nl

Waardevermeerdering aanvraag verlengd naar 1 februari 2025
De subsidie Waardevermeerdering bestaat sinds 2017 en is bedoeld als compensatie voor de (trage) afhandeling van aardbevingsschade als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag Norg. Die compensatie bestaat uit een schadevergoeding gericht op verduurzaming voor Groningers. Inwoners die voor minstens € 1.000 schade geleden hebben, kunnen een subsidiebedrag van maximaal € 4.000 aanvragen voor energiebesparende of -verduurzamingsmaatregelen zoals zonnepanelen, (vloer)isolatie of een warmtepomp. Voor de verlenging tot 1 februari 2025 is € 41 miljoen vrijgemaakt voor inwoners die recht hebben op de subsidie.  

Toekomstige Uitbreiding
De bovenstaande aardbevingsschade vergoeding wordt in 2024 van € 5.000 verhoogd naar € 10.000 met terugwerkende kracht, zie het volgende bericht.
In de afgelopen jaren hebben het IMG en diens voorgangers ruim 200.000 schadebesluiten genomen. Het herzien van deze besluiten heeft in de uitvoering enorme gevolgen voor de afhandeling van lopende en toekomstige schademeldingen, daarom worden deze dossiers niet met terugwerkende kracht behandeld. Voor gedupeerden die in het verleden minder dan 10.000 euro hebben ontvangen, is het wél mogelijk om het lagere ontvangen bedrag aan te vullen tot 10.000 euro. Dit kan met de aanvullende vaste vergoeding (AVV) die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 gereed is (dit is verschoven naar medio 2024). Deze vergoeding komt ook beschikbaar voor iedereen die eerder een vaste vergoeding heeft gehad van 5.000 euro. Bron 9 oktober 2023 schadedoormijnbouw.nl

Verduurzaming en verbetering woning. De postcode 9976 is toegevoegd voor deze subsidie van € 10.000. Deze regeling is verder ongewijzigd gebleven, dat betekent dat er voldoende tijd is voor de aanvraag en er voldoende geld beschikbaar is.

Vanaf 15 november 2023 kan een aanvraag worden ingediend via SNN.nl.

Wilt u hulp bij de aanvraag laat het ons weten, wij helpen graag.

Disclaimer.
Dorpsbelang Lauwersoog informeert naar beste kunnen over de ontwikkelingen, maar is niet verantwoordelijk voor de resultaten.