Nieuws

Inclusie

Dorpsbelang heeft een digitale nieuwsbrief Lauwersoogje, maar die bereikt niet alle inwoners of vakantiegasten. Terwijl we wel graag iédereen willen betrekken bij ontwikkelingen, mogelijkheden of activiteiten. Daarom werd het Dorpsbudget benut voor de aanvraag van een mededelingenbord. Voorzien van vele ondersteunende handtekeningen en de goedkeuring van de nodige instanties is dat gelukt. Je kunt het niet missen, want het staat rechts bij de enige toegangsweg tot het dorp. Gevuld met tal van leuke informatie, hou het dus in de gaten!

Gaswinning

Welles Nietes Welles… Eindelijk! De gaswinning uit het Groningerveld is op 19 april 2024 formeel beëindigd door het plaatsen van twee handtekeningen door staatssecretaris Hans Vijlbrief. De putten van dit veld worden met beton afgesloten. Dat betekent niet dat de totale gaswinning in Groningen wordt beëindigd, de winning uit 17 andere velden gaat gewoon door. Zo blijft de winning van gas onder de Waddenzee doorgaan, er is bijvoorbeeld voor het gasveld Lauwersoog een vergunning verleend tot 2036. Ook de kleine gasvelden zorgen voor aardbevingen, dat is bij 62 bevingen het geval geweest. De zwaarste bij Zoutkamp in november 2022 met een Richter zwaarte van 1.7. In de Gemeenteraad Het Hogeland zijn inmiddels vragen gesteld over deze gaswinning. Voor de gaswinning onder de Wadden is een limiet gesteld vanwege de bodemdaling, naast aardbevingen ook een bedreiging voor land en inwoners.

Uitbreiding defensie Markerwaard

Dorpsbelang heeft de volgende zienswijze ingediend:

‘Als Vereniging Dorpsbelang Lauwersoog uiten we onze grote zorgen over de uitbreidingsplannen van Defensie.
De Marnewaard staat op de lijst voor allerlei zaken die op verschillende vlakken overlast gaan veroorzaken, zoals schietbaan dynamisch schieten met voertuigen, landingsbaan luchtverkeer, zware explosieven, munitie- opslag, amfibisch oefenterrein etc. Stel dat dit doorgaat dan zakt de kwaliteit van leven van de vaste dorpsbewoners gigantisch. Maar dat niet alleen, het heeft tevens een enorme impact op het beschermde natuurgebied en op de recreatieve functie van dit terrein. Vooral de zware explosieven die geluidsoverlast en trillingen in de grond veroorzaken doet hier in Noord-Groningen emoties oplaaien. Dit doet associaties opwekken met de voormalige aardbevingstrillingen, met schade aan- en waardevermindering van huizen.’

Meer over de plannen leest u op de site van Defensie https://www.defensie.nl/onderwerpen/ruimte-voor-defensie

Toekomstagenda Lauwersmeer

Voor het Lauwersmeergebied is een plan voor de komende tien jaar opgesteld. In de agenda is oog voor waterveiligheid, waterkwaliteit en natuur, duurzame landbouw, visserij, recreatie en toerisme. Voor duurzame mobiliteit wordt gedacht aan verbetering van het openbaar vervoer.
De complete agenda vindt u op de site van de Gemeente Het Hogeland. https://hethogeland.nl/fileadmin/Hogeland_bestanden/Documenten/nieuws/Toekomstagenda_Lauwersmeer.pdf