Dijkversterking Lauwersmeerdijk

Onze diek van morgen is een versterkingsoperatie in verschillende fasen, het hele project duurt tenminste vier jaar. Naast het versterken van de landelijke en de havendijk, wordt ook een tweede ontsluitingsweg naar de haven aangelegd, een gat in de dijk komt er om een getijdengebied in de Marnewaard te ontwikkelen en er worden natuurprojecten als het plaatsen van rifelementen en uitbreiding van het kweldergebied gerealiseerd. De Kustweg is in verband met de werkzaamheden tot 2027 afgesloten.

De dijk grenst aan het terrein van Defensie en daardoor kan verwarring ontstaan over de afsluiting. Defensie oefent vaker en soms onverwacht vanwege de oorlog in Oekraïne, ook dat zorgt voor afsluitingen en omleidingen, zoals bijvoorbeeld voor de fiets- en wandelpaden aan de noordkant van het terrein. Van 3 t/m 17 juni is er een volledige sluiting. We mogen er niet in.

Meer informatie over de dijkplannen? Bezoek het virtuele bezoekerscentrum! Lauwersmeerdijk.ik-doe-mee.nl

De onderstaande tijdlijn geeft een overzicht van de planning dijkversterking.