Dijkversterking Lauwersmeerdijk

Onze diek van morgen is een versterkingsoperatie in verschillende fasen, het hele project duurt tenminste vier jaar. Naast het versterken van de landelijke en de havendijk, wordt ook een tweede ontsluitingsweg naar de haven aangelegd, komt er een getijdengebied in de Marnewaard en worden natuurprojecten als het plaatsen van rifelementen en uitbreiding van het kweldergebied gerealiseerd. De Kustweg is in verband met de werkzaamheden tot 2027 afgesloten.

De dijk grenst aan het terrein van Defensie en daardoor kan verwarring ontstaan over de afsluiting. Defensie oefent vaker en soms onverwacht vanwege de oorlog in Oekraïne, ook dat zorgt voor afsluitingen en omleidingen, zoals bijvoorbeeld de fiets- en wandelpaden aan de noordkant van het terrein.

Effect is in beide gevallen hetzelfde, we mogen er niet in.
In goed overleg met Defensie is afgesproken dat afsluiting van fiets- en wandelpaden beperkt blijft tot daadwerkelijke oefeningen.

Kijk voor de exacte data op Np-lauwersmeer.nl/hoe-kom-er/militaire-oefeningen/

De onderstaande tijdlijn geeft een overzicht van de planning dijkversterking.