kaderrichtlijn water krw lauwersoog

Ter inzage: derde planperiode Kaderrichtlijn Water (KRW)

Het waterschap Noorderzijlvest heeft de vastgestelde KRW-factsheets ter inzage gelegd. De KRW is een Europese richtlijn t.a.v. eisen die aan de waterkwaliteit van Europese wateren worden gesteld. Het doel hiervan is dat alle landen in de EU de waterkwaliteit op orde brengen. De derde en laatste periode is van 2022 tot en met 2027.

In de KRW-factsheets staan maatregelen die het waterschap in deze laatste periode wil uitvoeren. Voor meer informatie ga naar de website van Waterschap Noorderzijlvest.

Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2021-3352.html

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.