Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat

Woensdag 26 oktober heeft het algemeen bestuur van Noorderzijlvest het Projectplan Water en de milieueffectrapportage voor de dijkversterking vastgesteld. Alle zienswijzen op de ontwerpplannen, aanscherpingen in het ontwerp en de uitvoering en de aanvulling op de milieueffectrapportage zijn hierin verwerkt. De definitieve plannen zijn nu te bekijken in de storymap.

Storymap

De definitieve plannen in tekst, beeld en op de kaart. Dat hebben we samengevat op een storymap.