Ruimte voor Het Hogeland

De Gemeentelijke toekomstvisie voor Het Hogeland is gepubliceerd.

Een fragment hieruit.

Open en constructief: initiatieven uit de samenleving

Bij dit alles achten wij het van groot belang dat de dorpen de beschikking hebben over een stevige sociale basisinfrastructuur. Op veel plekken in de BMWE-gemeenten is daar al doeltreffend in voorzien, bijvoorbeeld via dorpsbelangenverenigingen of burgerinitiatieven. Waar initiatieven vandaan komen is minder belangrijk dan dat zij op draagvlak onder de inwoners kunnen rekenen.

De nieuwe gemeente Het Hogeland wil volop ruimte bieden aan initiatieven en ideeën van inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven, in het besef dat zij de kern en de kracht van het gebied zijn. Alleen dankzij hun wederzijdse betrokkenheid is een gezond dorpsleven denkbaar. Het is aan de raad, het college en de medewerkers van Het Hogeland om nieuwe initiatieven en ideeën te stimuleren en de initiatiefnemers te steunen bij de uitwerking ervan. Qua werkwijze impliceert dit dat de gemeentelijke organisatie initiatieven niet bij voorbaat door middel van regelgeving beperkt, sterker nog: dat zij de grenzen van het beleid opzoekt als initiatieven daardoor kansrijker kunnen worden. Ook hier geldt: liever ‘ja, mits’ dan ‘nee, tenzij’.

Kijk voor de volledige visie op http://hethogeland.nl