kern met pit lauwersoog

Jaarvergadering 2023

Zet vast in uw agenda de datum 4 februari 2023!

Om 20.00 uur begint dan de jaarvergadering van Dorpsbelang Lauwersoog in Restaurant Schierzicht. Meer details leest u in de volgende Nieuwsbrief.

Aanmelden voor de Nieuwsbrief is eenvoudig, stuur een email met vermelding ‘Nieuwsbrief’ naar dorpsbelangenlauwersoog@gmail.com

Het bestuur ziet u graag op 4 februari 2023!